Försvarsmakten - Försvarskarriär

Vad innebär det att arbeta på Försvarsmakten?

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Det finns en mängd olika karriärvägar att välja mellan, både utbildning och tjänstgöring. Du kan alltid välja att byta inriktning, om du tjänstgör som exempelvis sjöman kan du välja att studera vidare till officer. Du kanske vill satsa på en civil utbildning men vara kvar i Försvarsmakten som exempelvis hemvärnssoldat.

Oavsett om du jobbar som civilanställd, som soldat eller sjöman, eller som chef och går igenom Försvarsmaktens unika ledarskapsprogram, är dina erfarenheter och kunskaper eftertraktade både i och utanför Försvarsmakten.

Läs mer om Försvarsmaktens uppdrag.