Om oss - Försvarskarriär

Om oss

Forsvarskarriar.se är en plattform där försvarssektorns företag och myndigheter gemensamt presenteras. På webbplatsen kan du bland annat läsa om personer verksamma i försvarssektorn och komma vidare till respektive arbetsgivares karriärsajt. Samarbetet syftar till att tillgängliggöra de karriärmöjligheter som finns inom sektorn – från examensarbete och traineetjänster till möjligheter för dig som är intresserad av att byta till en arbetsgivare i försvarssektorn.

Försvarskarriär är ett partnerskap mellan Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk (FMV) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Sidan administreras av Säkerhets- och försvarsföretagen.