Försvarsmakten

Modul 3:1

Försvarsmakten

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Därför finns Försvarsmakten.

Försvarsmaktens yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva. Vi hjälper även andra nationer där det finns konflikter, bland annat för att öka Sveriges egen säkerhet.

För att bygga ett starkare försvar övar vi, ofta och mycket, såväl själva som med andra myndigheter och länder. I den snabba, komplexa och säkerhetspolitiskt svårförutsägbara värld vi befinner oss i behöver vi utvecklas för att upprätthålla rätt förmåga, hela tiden. Vi planerar och övar för det vi vet krävs imorgon och anpassar oss till den utveckling vi inte kunnat förutse.

Därför genomförs övningar och insatser dygnet runt, året runt – på marken, i luften, till sjöss och på nätet. Så att vi kan möta varje hot och klara varje utmaning.

I vår uppgift ingår också att stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner och stå bättre rustade för att klara kriser och naturkatastrofer. Och i förlängningen upprätthålla förutsättningar för en stabil vardag för dig som bor i Sverige.

Försvarsmakten får sitt uppdrag av regeringen, som också avgör hur mycket pengar vi har till förfogande. Uppdraget går i stort ut på att med militära medel försvara Sverige och främja samhällets säkerhet genom att:

  • Vara tillgängliga och beredda i fred för att snabbt kunna inta höjd beredskap
  • Skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Och försvara Sverige mot incidenter och ett väpnat angrepp.
  • Öka vår egen säkerhet genom att delta i insatser här i Sverige, i närområdet och utomlands
  • Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet
  • I överensstämmelse med internationell rätt försvara våra nationella rättigheter och intressen i områden också utanför Sverige

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och omvärlden har förändrats. Därför har regeringen beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan med ökad militär förmåga i Sverige och närområdet. Vår förmåga ska kunna försvara vårt oberoende och vår självständighet.

Tillsammans med andra bygger vi ett starkare försvar och en stabilare omvärld. I vår uppgift ingår också att – tillsammans med det övriga totalförsvaret och civila samhället – stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner och stå bättre rustade för att klara kriser och naturkatastrofer. Och i förlängningen skapa en stabilare vardag för dig som bor i Sverige.