Försvarsföretagen

Modul 4

Försvarsföretagen

Företag bidrar till försvar av samhällen

Sveriges försvar försörjs med kunskap och teknik. Försvarsmakten bygger därför sin förmåga med företag. Försvarsföretagen är de företag som tillverkar en produkt eller erbjuder en tjänst med en viss funktion för att soldater och sjömän ska kunna utföra sina uppgifter.

En trygg, effektiv försörjning är avgörande i det nya geopolitiska landskapet. Säkerhetsläget och den tekniska utvecklingen gör att fler stater, men också icke-statliga aktörer, har tillgång till allt mer avancerad teknik. Så ser ett modernt försvar ut. Sverige måste ligga i framkant och säkra att vi har tillgång till kunnande och teknik. Teknik som ökar Sveriges förmågan till militärtekniskt övertag över den som vill attackera vårt samhälle.

Försvarsföretagen är på många sätt unika i jämförelse med andra kommersiella företag, kanske främst genom alla regelverk de behöver följa och att marknaden de befinner sig på är annorlunda än den vanliga fria marknaden. Att arbeta med försvarsmateriel är att jobba för att saker ska användas på rätt sätt och för goda syften. Därför har företagen nära samarbete med myndigheterna, exempelvis ISP som bedömer vad som kan exporteras till vem.

Försvarsföretagen är en del av det mycket viktiga ekosystem som bygger förmågan att försvara Sverige och behövs för att skapa handlingsfrihet, trygga försörjningen och skapa operativ effekt. Ett effektivt försvar förutsätter därför att även företag förmår att attrahera kompetens, innovation, partners och investeringar.