Försvarsföretagen - Försvarskarriär

Företag inom försvarssektorn

Entreprenörer. Innovatörer.

Starka företag bidrar till ett starkt försvar.

Tillgång till rätt kompetens är helt avgörande för företagens möjlighet att växa och bidra till försvaret av samhället.

FMV

FMV är en del av det svenska totalförsvaret.

Vi är en statlig myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag – att leverera materiel och tjänster till det svenska försvaret så att Sveriges soldater och sjömän har det de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.