Vad gör en civilingenjör på FRA? - Försvarskarriär
Medarbetarporträtt

Sofia

Sofia är signalanalytiker och arbetar med radiosignaler som används i olika typer av kommunikationssystem

Vad gör en civilingenjör på FRA?
Strax utanför Stockholm arbetar – i det fördolda – några av Sveriges viktigaste kuggar när det gäller att kartlägga signalmiljön i Sveriges närområde.

– Det känns som jag gör något viktigt, säger Sofia, som är civilingenjör och arbetar med signalanalys på Försvarets radioanstalt, FRA.

Sofia är signalanalytiker och arbetar med radiosignaler som används i olika typer av kommunikationssystem. Och vi kan säga det direkt. Sofia heter egentligen något annat men som en försiktighetsåtgärd vill inte myndigheten att främmande makt eller andra aktörer ska kunna kartlägga FRA:s personal för enkelt.

Klart är också att arbetsuppgifterna är något som kan vara av stor vikt för Sveriges säkerhet. För så här beskriver FRA sin verksamhet:

”FRA bedriver underrättelsearbete avseende främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik. Detta för att ge så bra beslutsunderlag som möjligt till vår politiska ledning. I en värld som ständigt förändras behövs hela tiden aktuell och korrekt information om vad som sker utanför våra gränser.”

Och för den som arbetar med signalanalys på FRA gäller det att vara beredd på problemlösning på djup teknisk nivå för att bidra till myndighetens verksamhet.

– Det absolut svåraste är att veta när en analys av en signal är klar. Kanske har man på känn att det finns mer att hitta, säger Sofia.

Och samtidigt som den avvägningen är svår, är det också just det som bidrar till en tillfredsställelse vid en lyckad analys.

– Det är roligt när alla bitar faller på plats. Du ser något som inte har setts tidigare och ett problem blir löst, säger Sofia.

I grunden handlar alltså arbetet som signalanalytiker om att ta hand om en inhämtad signal. Konkret arbetar Sofia med att analysera, bryta ned och dokumentera radiosignaler. Syftet är kartlägga signalen så noga som möjligt och mycket av analysen sker med hjälp av programmering och analysverktyg.

”Fler borde söka till FRA”

Vad är det då för egenskaper som krävs av en person som ska arbeta med signalanalys på FRA? Ja, formellt har Sofia en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik. Hon säger också att det är bra med goda programmeringskunskaper och ett genuint intresse för att lösa ”klurigheter”.

Men det krävs mer.

– Det är bra att vara nyfiken och tycka om att leta efter mönster. Och att våga be om hjälp. Det är inte bra att sitta på sin kammare och grubbla för länge, säger Sofia.

Det krävs också en del envishet.

– Ett visst mått av uthållighet är bra för du kommer att fastna. Det händer att jag drömmer om bitar och funderar mycket på en lösning, säger Sofia.

Sofia säger att hon sökte sig till FRA efter att ha sett en platsannons som var ”lockande och spännande och det som efterfrågades verkade passa in med min bakgrund”.

– Men det är lite roligt för jag har ingen radio- eller telekombakgrund och blev väldigt överraskad över hur mycket av matematiken och programmeringen som jag läst som var användbar, säger hon.

Och det gör att Sofia verkligen vill uppmana fler att söka till FRA.

– Folk ska våga söka jobb här. Många tänker kanske att det är för svårt och för komplicerat. Men många fler än vad man först tror skulle kunna göra bra ifrån sig här, säger Sofia.

Vid intervjutillfället har Sofia arbetat ungefär ett år på Försvarets radioanstalt. Men det finns en klar bild av möjligheter framöver.

– Jag vill hela tiden lära mig mer och kommer inte att bli färdig, det finns så mycket utvecklingsmöjligheter. När jag sökte hit hade jag fått en doktorandplats och var helt inne på det. Men det här jobbet är väldigt likt forskning. Det känns som om jag gjorde ett bra val, säger Sofia.