Möt Joakim Piscator - Försvarskarriär
Medarbetarporträtt

Joakim Piscator

Med mångårig erfarenhet från Försvarsmakten i ryggen sökte Joakim Piscator sig till en tjänst inom försvarsindustrin. Idag arbetar han som projektledare på utvecklingsavdelningen hos BAE Systems Bofors i Karlstad där han genom sitt dagliga arbete bidrar till att säkra försvarsförmågan hos Sverige och partnerstater världen över.

Joakim Piscator är projektledare på utvecklingsavdelningen hos BAE Systems Bofors och leder och samordnar verksamheten inom projektet där de utvecklar och förvaltar programvara för verkanssimulering och analys.

Foto: BAE Systems Bofors

Med mångårig erfarenhet från Försvarsmakten i ryggen sökte Joakim Piscator sig till en tjänst inom försvarsindustrin. Idag arbetar han som projektledare på utvecklingsavdelningen hos BAE Systems Bofors i Karlstad där han genom sitt dagliga arbete bidrar till att säkra försvarsförmågan hos Sverige och partnerstater världen över.

I gymnasiet läste Joakim en elektronikinriktning på Nobelgymnasiet i Karlstad men kände aldrig att det var rätt bana för honom. När det istället blev dags för värnplikt ryckte Joakim in för grundutbildning i Uppsala på F-16 där han placerades inom Flygvapnets säkerhetsförband.

– När jag gick elektronikinriktningen i gymnasiet kände jag aldrig riktigt att det var något jag ville jobba med längre fram. När jag ryckte in i lumpen kom jag istället i kontakt med det militära för första gången och på den vägen inleddes en lång karriär inom Försvarsmakten, berättar Joakim.

Joakim kom att tjänstgöra inom Försvarsmakten i cirka 14 år och hade under den tiden många olika befattningar. Han arbetade bland annat som insatsledare, ammunitionsröjningsledare, plutonchef och instruktör vid Flygvapnets flygbasförband. Joakim hann också med att vidareutbilda sig till säkerhetsförbandsofficer vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum i Halmstad samt genomföra flertalet internutbildningar och två utlandstjänster.

– Jag jobbade många år inom Försvarsmakten på ett eller annat sätt och jag trivdes väldigt bra där. När jag fick barn började dock jag och min sambo snegla mot mitt hemlän Värmland igen för att komma närmare familjen. Tyvärr fanns det, vid den tiden, ingenting av Försvarsmakten kvar i Värmland, konstaterar han.

Joakim landade då istället i en tjänst vid Pliktverket i Karlstad där han, bland annat, arbetade med stöd till Försvarsmakten i arbete med krigsorganisation och repetitionsutbildning.

– Det kändes ändå som en ganska mjuk övergång från det militära eftersom jag på ett sätt hade en fot kvar i Försvarsmakten.

Efter sin tjänst hos Pliktverket gick Joakim till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad där han arbetade med operativ säkerhet och stöd till svensk myndighetspersonal som reste i högriskländer. Han arbetade även med samordning av CBRNE-frågor, det vill säga explosiva och andra farliga ämnen.

Även om tjänsterna hos både Pliktverket och MSB förvisso var relaterade till återuppbyggnaden av totalförsvaret så saknade Joakim ändå en lite mer konkret militär koppling i sitt arbete. När han fick höra att en tidigare kollega hade börjat jobba inom försvarsindustrin i Karlskoga blev han därför intresserad.

– Den tidigare kollegan hade mycket positivt att säga om försvarsindustrin i Karlskoga så för cirka 1,5 år sen jag gick in på några olika hemsidor för att se vad som fanns tillgängligt. Det var då jag hittade och sökte tjänsten som projektledare vid sektionen för utveckling av ammunitionssystem hos BAE Systems Bofors berättar Joakim.

Efter två intervjuer hos BAE Systems Bofors blev han erbjuden den tjänst han har idag och tackade ja.

– Min tjänst som projektledare på utvecklingsavdelningen hos BAE Systems Bofors innebär att jag leder och samordnar verksamheten inom projektet där vi utvecklar och förvaltar programvara för verkanssimulering och analys. Jag fungerar som kontaktyta mot både marknadssidan och våra externa kunder, men också internt mot andra utvecklingsprojekt där vi exempelvis förmedlar interna krav på programvaran till utvecklingsteamet.

Den programvara som Joakim och hans kollegor utvecklar och förvaltar heter Grindstone. Grindstone är en programvara som är framtagen av BAE Systems Bofors och som används för simulering och utvärdering av vapensystem och dess verkan i målet. En dag på jobbet för Joakim kan se ut på många olika sätt.

– En arbetsdag kan se väldigt varierande ut och mina arbetsuppgifter skiljer sig från dag till dag. Ena dagen kan vi sitta och presentera analysresultat för externa kunder, nästa dag kan vi vara involverade i utvecklingsprojekt internt. Nu arbetar vi exempelvis med stöd till vårt nya luftvärnssystem TRIDON Mk2.

Även om Joakim bara arbetat i företaget i 1,5 år har han redan hunnit bilda sig en god uppfattning om hur det är att arbeta i företaget.

– Först och främst är det väldigt familjärt och prestigelöst här i Karlskoga vilket jag uppskattar. En stor fördel med vår verksamhet är också att vi aldrig är långt ifrån varandra utan att vi alltid har nära till kollegorna. Jag upplever också att det finns goda möjligheter för de kollegor som är lämpade och motiverade att fortsätta utveckla sig internt och röra på sig inom företaget.

I samband med att företaget nyligen öppnade ett utvecklingskontor i Karlstad fick Joakim, som själv är bosatt på Hammarö strax söder om Karlstad, dessutom förtroendet att axla rollen som ansvarig för Karlstadskontoret. Det innebar också att Joakims utgångsplats för arbetet numer är i Karlstad och inte i Karlskoga.

– Det fungerar jättebra att sitta i Karlstad och det är väldigt kul att ha fått förtroendet som platsansvarig. Det är cirka 20 procent av min tid som går till att vara ansvarig över det nya kontoret och detta kombinerat med min ordinarie tjänst blir en väldigt bra mix, avslutar Joakim.