Medarbetsporträtt - Försvarskarriär
Medarbetarporträtt

Att få jobba med det jag gör både som konsult på Rejlers och som reservofficer i Försvarsmakten känner jag är ett privilegium. Det är lätt att motivera sig till att göra ett bra jobb då det är mina kamrater och kollegor i Försvarsmakten som kommer ha nytta av det i framtiden.

När jag lämnade Försvarsmakten på heltid valde jag att fortsätta som reservofficer vid sidan av mitt nya arbete som konsult på Rejlers Defence & Security. Då familjen ville flytta tillbaka till Stockholm från Lund tyckte jag att det var ett utmärkt tillfälle att pröva mina vingar utanför Försvarsmakten. Jag fick ett fantastiskt välkomnande in på Rejlers och märkte att den kunskap och de erfarenheter jag hade från min tid i det militära var mycket uppskattade.

 

Att efter en så lång tid med många goda minnen, kamrater och erfarenheter lämna det militära helt kändes dock främmande, därav var valet att fortsätta som reservofficer givna alternativet. Att kunna kombinera ett civilt arbete med möjligheten att komma in och tjänstgöra i försvarsmakten är lite som att ha kakan kvar och äta den på samma gång då man får en varierad och givande tillvaro som aldrig blir tråkig.

 

Att kombinera de båda ger också till livs att jag kan komma ut på förbandet och prata med kollegor, testa ny utrustning och diskutera organisationen. Detta har jag god nytta av i mitt arbete som konsult där det är dessa delar som gör att jag i slutänden kan göra jobbet för alla mina kollegor i Försvarsmakten enklare med att ta fram bra och anpassad materiel efter de faktiska behoven, tillse att de har den materiel som krävs för att lösa sin uppgift och känna att man vet att om man gör ett bra jobb stöttar man sina kollegor på förbanden. Som konsult jobbar jag med framtagning av ny materiel för Försvarsmakten, organisatoriskt arbete samt säkerhet.