Medarbetarporträtt – Maria - Försvarskarriär
Medarbetarporträtt

Maria

”Det gäller att tänka längre och större”

Det är i det dagliga arbetet vi bygger förtroende och stärker relationer. Varje insats räknas, alla medarbetare bidrar. Möt Maria, fastighetsingenjör på Fortifikationsverket i Skövde.

Maria Fortifikationsverket

Maria tar helhetsgrepp kring byggnader

Foto: Johan Strindberg

– Vår uppgift är att upprätthålla fastighetsbeståndet ute i regionerna. Vi tar ett helhetsgrepp kring byggnaderna när det gäller underhåll, investeringar och tekniska uppdateringar.

Arbetet sker alltid utifrån Försvarsmaktens behov, som kan ändras över tid, och enligt Fortifikationsverkets hållbarhetsmål. Dagarna styrs av aktuella projekt – allt från korta uppdrag på några dagar till stora teknikuppdateringar som kan ta år. Ena dagen är Maria på kontoret, nästa på resande fot. Det blir många möten och kontakter.

– Samarbetet med Försvarsmakten funkar bra. Jag ser det som en viktig uppgift att öppna upp dialogen, räta ut frågetecken, lyssna och ge möjlighet att påverka. Det ingår i det dagliga arbetet och bidrar till ett ömsesidigt förtroende och en god relation.

En inställning, som visat sig vara uppskattad, är att alltid framhäva de förbättrade förutsättningarna projekten kommer att kunna leda till för verksamheten i berörd byggnad. Det kan handla om att presentera fler alternativa åtgärder eller att erbjuda möjligheter till studiebesök för att ge en bättre bild av planerat slutresultat.

– Det gäller att tänka längre och större. Nöjda kunder ger tillfredsställelse och är en trigger i mitt arbete. Genom att hjälpa Försvarsmakten med fastighetstekniska frågor bidrar jag till att de kan göra sitt jobb. Och i förlängningen betyder ju det ökad försvarsförmåga och samhällsnytta.