Medarbetarporträtt – Ida Karlsson - Försvarskarriär
Medarbetarporträtt

Ida Karlsson

På en arbetsmarknadsdag på KTH fick Ida upp ögonen för Syntell där hon i dag arbetar som konsult.

Ida Karlsson

Möt Ida Karlsson som gick direkt från KTH till Syntell

Foto: Johan Strindberg

Ida brinner för att göra användbara modeller som ger kunden ett verktyg för sin verksamhet och sitt system, ge beslutsstöd och optimera drift. Med en bakgrund i Farkostteknik spetsade hon in sig de sista åren på KTH på mastern Rymd- och flyg-teknik (inriktning Systemteknik) vilket tillät Idas tekniska och matematiska angreppssätt att frodas. Hon är naturligt nyfiken, undersökande och älskar att reda ut komplexa problem och verksamheter.

På en arbetsmarknadsdag på KTH fick hon upp ögonen för Syntell där hon i dag arbetar som konsult.

På Syntell har hon bland annat utvecklat en exekverbar modell av ett eldrivet autonomt stenbrott. I det projektet använde sig Ida av sina kunskaper i modellbaserad Systems Engineering (MBSE) och applicerade dessa i verktyget PTC Integrity Modeler. Modellen innefattade även automatisk ruttning som tog hänsyn till både trafik och system. Liknande optimeringsproblem vill Ida gärna fortsätta att utforska.

Att jobba i och leda projekt med människor med bredd och expertkompetens finner Ida otroligt givande och utbytet av kunskap, arbetssätt och erfarenheter lockar. Hon har en bra helhetssyn av system, med förankring i teknik och Systems Engineering och hennes bestämda inställning till nya utmaningar är att allt man inte redan kan, kan man lära sig.

Som konsult på Syntell stöttar Ida FMV inom bland annat Systems Engineering och kravhantering. Hon har jobbat med operativa frågor, inom flera olika grenar av försvarsmaktens verksamhet. Hon har även utfört komplexa analyser och jobbat med att utveckla nya metoder för analyser. I projekt i olika försvarsdomäner såsom marinen, ledningssystem och mark har hon fått ta olika roller och utvidgat sina kompetensområden.

Har du behov av att reda ut hur ditt system eller verksamhet hänger ihop eller vill utvecklas tillsammans med oss på Syntell? Kontakta oss!

Mattias Larsson

Affärsområdeschef

mattias.larsson@syntell.se