Medarbetarporträtt – Filip Klang - Försvarskarriär
Medarbetarporträtt

Filip Klang

Filips resa från universitetet till Sectra började på en kryptokurs, där läraren var forskningschef på Sectra och tipsade om en studentkväll

Filip Klang från Sectra

Filips resa från universitetet till Sectra började på en kryptokurs, där läraren var forskningschef på Sectra och tipsade om en studentkväll. Efter att ha träffat Sectra vid flera tillfällen valde Filip att göra sitt exjobb där, eftersom han fick möjligheten att fördjupa sig inom nätverksmonitorering – ett ämne han har ett personligt intresse i. Kollegorna gjorde sedan att han valde att stanna kvar på Sectra och arbetar nu som utvecklare.

”En stor lärdom för mig var att våga fråga och lära genom att ställa frågor. Om det finns kunskap i huset, varför inte använda den och lära sig av den?”. Det är något som Filip Klang tar med sig från sitt exjobb på Sectra under våren 2021.

Exjobbet var både kul, spännande och utmanande för Filip, och framförallt fick han möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom nätverksmonitorering.
”Jag fick välja mellan att undersöka ett visst ämne eller att utveckla något inom samma ämne. Jag valde att utveckla och jag valde ett ämne som jag tyckte var intressant och spännande. Jag skapade ett program som passivt kunde avlyssna nätverkstrafik, som i teorin kan användas för att upptäcka misstänksam aktivitet i ett nätverk.”

Filip trivdes från dag ett på Sectra och det var en självklarhet för honom att stanna kvar på företaget. Nu arbetar han som utvecklare inom verksamhetsområdet Kritisk Infrastruktur, som arbetar för att säkra kritiska system i samhället.
”Jag blev med detsamma en i gänget och trivdes otroligt bra med mina kollegor från första dagen. Många av de sitter med väldigt mycket kunskap och erfarenhet, vilket gör att jag lär mig något nytt varje dag. Även att vi tillsammans arbetar för ett betydelsefullt ändamål känns också viktigt och inspirerande.”

Mycket av de kunskaper och erfarenheter Filip erhöll under sitt exjobb kan han dra nytta av även idag, trots att han numera jobbar i en roll som inte är fokuserad specifikt mot nätverkstrafik. Han uppmanar andra att gå samma väg och ta chansen att göra exjobb på ett företag som ger möjlighet till frihet under ansvar, där man får möjlighet att våga lära sig något nytt.

”Sectra uppmanade mig till att göra och testa det som jag tyckte var kul, sedan anpassade de sig efter mina önskemål. Det var skönt att inte arbeta efter låsta ramar och bli hindrad i mitt arbete, något som jag uppskattar i mitt nuvarande arbete också.”
Förutom mycket ny kunskap om nätverksmonitorering så fick Filip många andra viktiga lärdomar från exjobbet.

”Våga fråga. Våga få svar. Våga att lära nytt. Det är inte så farligt som man tror och det är viktigt att kunna dela kunskap åt båda håll genom att ställa frågor. Detta är en del av Sectra-kulturen och är något som jag värdesätter, och är även en stor del till varför jag trivs så bra på Sectra.”