Kristofer Johansson - Försvarskarriär
Medarbetarporträtt

Kristofer Johansson

Från Soldat i Försvarsmakten till Head of International Operations på SRS

Kristofer Johansson har en bakgrund som soldat i Försvarsmakten och har sedan 2015 arbetat på SRS (Scandinavian Risk Solution).

Kristofer Johansson har en bakgrund som soldat i Försvarsmakten och har sedan 2015 arbetat på SRS (Scandinavian Risk Solution). Under åren som anställd hos SRS har Kristofer gått från att arbeta helt operativt i Somalia till att idag arbeta heltid med SRS:s internationella verksamhet. 

Kristofer lämnade Försvarsmakten 2014 efter sju år vid Luftburna Jägarbataljonen i Karlsborg. Under åren vid K3 genomförande han tillsammans med sin pluton upprepade internationella insatser till Afghanistan och Somalia.

Kristofer beskriver tiden i Karlsborg som lärorik och givande på många sätt. Det bästa med tiden i Försvarsmakten var att få arbeta tillsammans med motiverade kollegor som brinner för problemlösning, bär på en yrkesstolthet, stark förbandsanda och som alltid satte gruppens bästa framför sig själva.  Det var under denna tid som Kristofer först kom i kontakt med SRS, som bedrev personskyddsarbete kopplat till nordiska myndigheter i Somalia.

”Nyfikenheten för den typen av arbete växte och när jag återvände hem till Sverige kontaktade jag SRS. Efter en lång rekryteringsprocess var jag tillbaka i Somalia 2015 som del av deras personskyddsgrupp”.

SRS startades av tidigare officerare och har av naturliga skäl en fortsatt stark koppling till Försvarsmakten. Flera kollegor har försvarsmaktsbakgrund och tjänstgör regelbundet som reservofficerare eller GSS/T, något som även uppmuntras från ledningen. SRS rekryterar nästan uteslutande tidigare försvarsmaktspersonal med internationell erfarenhet till operativa positioner i högriskmiljöer.

”Jag älskade att jobba i Försvarsmakten och det känns kul att fortfarande få ha en fot kvar i den världen gällande nya rekryter.”

Kristofer har under sina sju år på SRS haft en fantastisk karriärutveckling från att vara CPO (Close Protection Officer)  i Somalia till att idag arbeta som Head of International Operations. En av anledningarna till den här progressionen är intresset för självutveckling genom bland annat de akademiska utbildningar SRS har stöttat med.

SRS fäster, likt Försvarsmakten, stor vikt vid utveckling av både individ och grupp och uppmuntrar därför sina medarbetare i Somalia att genomföra akademiska utbildningar.

Idag jobbar Kristofer bland annat med SRS ”Operative Development Program” – ett program som tagits fram för att ge alla SRS medarbetare i Somalia en chans till professionell utveckling samt öka medarbetarnas karriärmöjligheter internationellt och nationellt. Målet är att främja intresset för personlig utveckling och öka livslängd inom organisationen.

Vill du veta mer om hur SRS arbetar eller kanske till och med göra som Kristofer och starta en karriär på SRS?

Kontakta Kristofer på Kristofer.Johansson@srsgroup.se eller läs mer här: www.srsgroup.se                 

Om SRS

SRS Security har sedan starten 2004 stöttat företag, myndigheter och privatpersoner med Security Risk Management. Nationellt såväl som internationellt, i alla typer av miljöer och risknivåer. Vårt främsta mål är att ni ska kunna göra ert jobb – tryggt och säkert. Oavsett vilka ni är och var i världen ni verkar. SRS arbetar proaktivt och långsiktigt för att förebygga säkerhetsrisker och hot mot människor och företag, deras tillgångar och intressen. Vi hjälper er även förebyggande samt stöttar er vid akuta incidenter, risker och hot. Tillsammans skapar vi de lösningar som passar just er och bidrar till er framgång.