Möt Johan Walfridsson - Försvarskarriär

Möt Johan Walfridsson

Johan Walfridsson

Johan Walfridsson stöttar SRS kunder med deras personalsäkerhet- och antikorruptionsarbete.

Foto: SRS

Johan: ”Enormt motiverade med kollegor från bland annat Försvarsmakten och Säkerhetspolisen”

Johan gjorde värnplikten vid Jägarbataljonen i Karlsborg under mitten av 90-talet. Till skillnad från många av SRS medarbetare valde Johan att gå ett annat spår och riktade sig in på en karriär först inom Tullen för att därefter skola om till polis och arbeta med underrättelseinhämtning.

Johan beskriver tiden i Karlsborg som lärorik och givande på många sätt. Det bästa med tiden i Försvarsmakten var den mentala och fysiska utmaningen och känslan av att tillsammans klarar man allt.   Det var en otroligt stark förbandsanda och där det alltid satte gruppens och uppdragets bästa i främsta rummet. Efter avslutad värnplikt väcktes Johans intresse för brottsbekämpningen.

Det blev först några år in om narkotikabekämpning inom Tullen. Därefter väntade flera år inom polisen med brottsbekämpning, först inom utredning/spaning mot grova våldsbrott för därefter specialisera sig mot personbaserad inhämtning inom underrättelseverksamhet. Erfarenheterna från åren inom myndigheterna kom att få stor betydelse för Johans fortsatta karriär inom bank- och försäkring där han inom Länsförsäkringar Skåne byggt upp verksamheten kring hantering av externa såväl interna avvikelser. Det var här som Johan först kom i kontakt med säkerhetsbranschen och SRS personalsäkerhetstjänster.

”Nyfikenheten för SRS och SRS arbete med att stötta deras kunder att hantera utmaningarna med ett försämrat omvärldsläge och ökade krav på det brottsförebyggande arbete var lockande”, säger Johan.

Idag ansvarar Johan för produktområdet Special Investigations på SRS som syftar till att stödja SRS kunder i deras personalsäkerhet- och antikorruptionsarbete. Det kan exempelvis handla om att man som organisation behöver ha tydliga säkerhetsrutiner för rekrytering av personal, kontraktering av underleverantörer till hantering av visselblåsningar eller utredningar av uppkomna interna eller externa avvikelser. Under sina första tid på SRS har Johan arbetet intensivt med att kartlägga kundernas behov och samordna den interna förmågan för att på bästa sätt för att möta kundernas behov.

”Det har varit ett gediget arbete med att sätta sig in i. SRS har en bred kundbas som innefattar allt från myndigheter till företag och privatpersoner i kombination med en otrolig spetskompetens som finns inom bolaget med enormt motiverade kollegor med erfarenhet från bland annat Försvarsmakten, MUST, Säkerhetspolisen.”, säger Johan.

Johan är även diplomerad säkerhetschef samt certifierad Risk Manager och genom detta har han förståelsen för hela säkerhetsområdet kopplat till de affärsriskerna och de övergripande processerna inom ett bolag. Efter många möten med såväl säkerhetschefer som HR-chefer vitnar Johan om att många organisationer idag har svårt att hinna med att bygga motståndskraft. Kraven på det brottsförebyggande arbetet ökar och många organisationer fastnar idag i det reaktiva arbetet att hantera uppkomna incidenter.

”Oavsett hur bra du blir på att hantera det reaktiva incidenterna krävs ett proaktivt arbete för att bygga motståndskraft. Du behöver en övergripande plan, anpassad för din organisation, med både proaktiva och reaktiva åtgärder för att du ska lyckas i ditt antikorruptionsarbete.”, säger Johan.

Johan är övertygad om att hans tid i Försvarsmakten och Polisen haft en avgörande inverkan för hans övertygelse om att man måste bygga uthållig förmåga och att kunna arbeta proaktivt och reaktivt samtidigt för att lyckas.

Vill du veta mer om hur SRS arbetar eller kanske till och med göra som Johan och starta en karriär på SRS?

Kontakta Johan på mail@srsgroup.se eller läs mer här: www.srsgroup.se                

 

Om SRS

SRS Security har sedan starten 2004 stöttat företag, myndigheter och privatpersoner med Security Risk Management. Nationellt såväl som internationellt, i alla typer av miljöer och risknivåer. Vårt främsta mål är att ni ska kunna göra ert jobb – tryggt och säkert. Oavsett vilka ni är och var i världen ni verkar. SRS arbetar proaktivt och långsiktigt för att förebygga säkerhetsrisker och hot mot människor och företag, deras tillgångar och intressen. Vi hjälper er även förebyggande samt stöttar er vid akuta incidenter, risker och hot. Tillsammans skapar vi de lösningar som passar just er och bidrar till er framgång.