Suveräna rättigheter

Suveräna rättigheter

Avser de rättigheter som en suverän stat åtnjuter genom sin självständighet, exempelvis rätten att bestämma över det egna territoriet.