Nationella intressen

Nationella intressen

“Vägledande för både synen på vår säkerhet och för det bredare säkerhetsarbetet är våra nationella intressen. Sverige har att aktivt värna dessa intressen och försvara dem närhelst de riskerar att undermineras.” Ett exempel är “att upprätthålla grundläggande värden: demokrati, rättsstat, mänskliga fri- och rättigheter”.