Kvalificerade tjänster

Kvalificerade tjänster

Avser tjänster som är kvalitetssäkrade, exempelvis genom certifikat, standarder eller särskild utbildning, och utförs av en aktör med en speciell kompetens inom ett specifikt område.