Handlingsfrihet

Handlingsfrihet

Med handlingsfrihet avses det utrymme en aktör har att agera med hänsyn till aktören och dennes egen vilja.