Beslutsstödsystem

Beslutsstödsystem

Beslutsstödsystem utgörs av en mängd tekniska stödsystem (metoder för ledning, personal för analys och bearbetning och organisation) och används för beslutsfattning.