Hedie Alamdoost - Försvarskarriär
Medarbetarporträtt

Hedie Alamdoost

­– Jag har en väldigt varierande vardag, ingen dag är den andra lik. Det gör att jobbet blir utmanande och roligt, säger hon.

Att Hedie skulle hamna på FMV var inte alls självklart. Under utbildningen siktade hon in sig på modebranschen och helst ett jobb som inköpare på H&M.

–  När vi skulle på praktik tjatade mina lärare om att jag skulle testa den offentliga sektorn, men jag ville inte. Jag tyckte att det verkade tråkigt och fyrkantigt. Istället sökte hon sig till det privata näringslivet. Men för ett par år sedan blev hon rekommenderad av en före detta klasskamrat att söka sig till FMV.

– Jag tänkte att IT-tjänster är ett framtidsområde och att det skulle vara kul att testa något nytt. Jag tror att många har en viss bild av hur det är att jobba i offentlig sektor, att man behöver en rekommendation och att få höra hur det är att jobba här. Bilden av att offentlig sektor är slö, att verksamheten går långsamt och att det är mycket fika, har Hedie fått omvärdera.

–  Jag tycker inte alls att det stämmer. Det är hög puls och hög takt, men det är kul och jag har det hellre så än tvärtom.

– Samtidigt så har jag fått en förståelse för varför våra processer tar längre tid än i den privata sektorn. Det har med säkerheten att göra. Vi upphandlar vår IT-miljö mot det som finns på marknaden, samtidigt som vi måste anpassa den efter våra säkerhetskrav. Det är jätteviktigt att respektive upphandling uppfyller säkerhetsnivån, annars hamnar vi i limbo där man inte kan använda tjänsterna. Den aspekten hade jag inte reflekterat över innan.

För att möta Försvarsmaktens behov av materiel och tjänster har FMV fått ökade anslag.

–  Vi har växlat upp ganska mycket i och med det, eftersom Försvarsmakten och vår egen verksamhet får ett större behov kring IT-tjänster. Samtidigt påverkas vi av att upphandlare är väldigt attraktiva på marknaden, folk hittar nytt jobb eller utvecklar sig vidare till andra roller. Det gör att det blir en annan puls i teamet och att vi måste kunna stötta varandra

 

Plats för kvinnor och män

Att vara kvinna i en mansdominerad bransch kan ha sina utmaningar, men det är inget som Hedie har märkt av på FMV.

– Jag har inte reflekterat över det, så det stör mig inte. I det privata näringslivet har jag upplevt att det kan sticka i ögonen på vissa män att en ung kvinna med utländskt påbrå har en maktposition, att man blir behandlad på ett annat sätt.  Men det är inget jag har upplevt inom försvarssektorn, här har jag inte sett den attityden. Inom Marknad & Inköp är vi många kvinnor, men det klart att det är kul om det blir fler kvinnor i högre positioner. Inom FMV finns kvinnliga chefer på alla nivåer, varav flera i generaldirektörens ledningsgrupp.

– Om det inte varit så, hade jag funderat. Men nu känner jag att det finns plats för både kvinnor och män. Annars hade jag inte jobbat här, säger Hedie Alamdoost. Hon trivs jättebra på FMV, med sitt team och sina kollegor.

– Vi har fin gemenskap och jag känner att man på FMV verkligen har respekt för varje individs erfarenhet och att man låter varje kompetens komma in i projekten.